เงื่อนไขการใช้บริการ

ประโยชน์ของการใช้บริการ
  • เชื่อมต่อง่ายๆ ผ่านสมาทโฟนและแท็บแล็ต
  • ได้รับข้อมูลการท่องเที่ยวจากเว็บไซต์หลักของจังหวัดคางาวะ "Udonken Tabi Net"
  • หากเกิดภัยพิบัติขึ้น สามารถใช้งานได้ในการส่งต่อข้อมูล
รายละเอียดการใช้บริการ
SSID
:KAGAWA-WiFi
ค่าบริการ
:ฟรี
ระยะเวลาการใช้งาน
:ต่อ 1 ยูสเซอร์
・1 ครั้งต่อได้สูงสุดนาน 30 นาที
・1 วันต่อได้ 8 ครั้ง
・รวมระยะเวลาใช้งานสูงสุด 240 นาทีต่อวัน
*สมาทโฟนจำเป็นต้องมีตัวรับสัญญาณที่ติดตั้งเว็บบราวเซอร์ โดยได้การรับรองมาตรฐาน IEEE802.11a/b/g/n
ในบางกรณีอาจใช้บริการไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นของสมาทโฟน
*“คางาวะ Wi-Fi” ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) แต่ระบบมีมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณของผู้ใช้ได้ เพื่อให้การเชื่อมต่อและใช้งานสะดวกและง่าย
*จากที่กล่าวมาข้างต้น การใช้บริการ "คางาวะ Wi-Fi" จึงควรใช้สัญญาณโดยตรงด้วยตัวผู้ใช้เอง
KAGAWA-WiFi Free

▲สัญลักษณ์พื้นที่ให้บริการ

                     ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
ในการให้บริการเพื่อยกระดับความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ จึงไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เนื่องจากอาจมีบุคคลที่ 3 ผู้ไม่ประสงค์ดีขโมยการรับคลื่นสัญญาน ทำให้มีโอกาสที่จะถูกขโมยเนื้อหาการสนทนาทางอีเมลหรือประวัติการสนทนา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านต่าง ๆ จึงควรหลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลหรือการสนทนาที่สำคัญหรือเป็นความลับ อีกทั้งการส่งสัญญาณโดยตรงไปยังอุปกรณ์รับสัญญาณในระบบของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นที่เชื่อมต่อในเวลาเดียวกัน (เช่น การตรวจสอบชื่ออุปกรณ์รับสัญญาณ) ไม่สามารถดำเนินการเชื่อมต่อได้
 

ขั้นตอนการใช้บริการ

1

การเชื่อมต่อ KAGAWA-WiFi

เลือก "KAGAWA-WiFi" จากสัญญาณ Wi-Fi ที่ปรากฎบนหน้าจอผู้ใช้
2

เปิดเว็บบราวเซอร์ขึ้นมา

กดปุ่ม "ใช้งานอินเตอร์เน็ต"

3

ยอมรับเงื่อนไขบริการ

4

ใส่อีเมล์

5

ใช้งานได้!

当サイトでは、利便性の向上と利用状況の解析、広告配信のためにCookieを使用しています。サイトを閲覧いただく際には、Cookieの使用に同意いただく必要があります。詳細はクッキーポリシーをご確認ください。

同意する