วัดโอคุโบจิ

วัดโอคุโบจิ
ID
10001755
รูปแบบของรูปภาพ
แนวนอน
ขนาดรูปภาพ
4677px×3307px(4 MB)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

อนุญาตให้ใช้รูปภาพเพื่อจุดประสงค์ในการโปรโมตการท่องเที่ยวจังหวัดคางาวะ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขด้านล่างนี้ก่อนนำรูปภาพไปใช้ผลกระทบจากการนำรูปภาพไปใช้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้

ไม่สามารถกระทำดังต่อไปนี้กับรูปภาพที่ดาวน์โหลดมาจากคลังรูปภาพ

  • ขายหรือให้เช่ารูปภาพที่ดาวน์โหลด, ผลิตหรือขายสินค้าที่นำรูปภาพที่ดาวน์โหลดไปใช้ (การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัล, ปฏิทิน, ภาพโปสการ์ด เป็นต้น)
  • ใช้รูปภาพเพื่อการโฆษณาหรือโปรโมตสินค้า (ผลไม้, ผัก, ขนมหวาน เป็นต้น) ที่จำหน่ายโดยแสวงหาผลกำไร ไม่อนุญาตให้ใช้ทั้งทางออนไลน์หรือแค็ตตาล็อก
  • ใช้รูปภาพเป็นส่วนประกอบในการแจกจ่ายเป็นวงกว้าง หรือใช้ในอีเมลใดก็ตามที่ส่งให้ผู้คนจำนวนมาก เช่น อีเมลส่งถึงผู้ที่สมัครรับข้อมูลข่าวสารหรือโฆษณา และจดหมายข่าว
  • ใช้รูปภาพเพื่อจุดประสงค์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  • แก้ไขดัดแปลงรูปภาพที่ทำลายคุณภาพของรูปภาพ ทั้งนี้ สามารถแก้ไขดัดแปลงรูปภาพสำหรับสิ่งตีพิมพ์ได้ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ตัดรูปภาพเล็กน้อยเพื่อให้เข้ากับพื้นที่ที่จำกัด

หากผู้ใดฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว หรือใช้รูปภาพในทางที่ขัดต่อจุดประสงค์ของคลังรูปภาพ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดคางาวะขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์การใช้รูปภาพ รวมถึงเรียกร้องให้รวบรวมและทำลายรูปภาพโดยผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ก่อนใช้รูปภาพของสถานที่ดังต่อไปนี้ จำเป็นต้องยื่นเรื่องและได้รับความยินยอมจากสถานที่ดังกล่าว ไม่อนุญาตให้นำไปตีพิมพ์ซ้ำ

Contact information:

Kotohiragu Shrine: Office of the Kotohiragu Shrine TEL: 0877-75-2121

Konpira Grand Theatre (Kanamaruza): Kotohira Town Board of Education TEL: 0877-75-6715

ลิขสิทธิ์ภาพเป็นของสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดคางาวะ หรือบุคคลหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของรูปภาพ ไม่มีการบังคับในการให้เครดิตรูปภาพ แต่หากเป็นไปได้กรุณาให้เครดิตดังนี้ “Courtesy of the Kagawa Prefecture Tourism Association”

รูปภาพอาจแตกต่างจากความเป็นจริง กรุณาใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น

เมื่อนำรูปภาพไปใช้ ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดคางาวะจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำรูปภาพไปใช้

รูปภาพที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นขนาดดั้งเดิม กรุณาตรวจสอบขนาดของรูปภาพอีกครั้งเมื่อดาวน์โหลด

สำหรับการสอบถามเกี่ยวกับคลังรูปภาพ กรุณาติดต่อสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดคางาวะ TEL: +81-87-832-3379

(แก้ไขเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2020)


ที่เข้าชมล่าสุด ที่เข้าชมล่าสุด

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อเป็นการยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา ดูนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม