นโยบายเว็บไซต์

1. ลิขสิทธิ์

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งข้อความ รูปถ่าย ภาพประกอบ ฯลฯ ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ ห้ามผลิตซ้ำ คัดลอก หรือจัดจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เว้นแต่ได้รับความยินยอมด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์

2. ลิงก์

ตามหลักการแล้วสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาต
สมาคมของเราจะปฏิเสธลิงก์ที่เชื่อมไปยังเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฏหมายและ/หรือศีลธรรม เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ละเมิดความเป็นส่วนตัวของกลุ่มและ/หรือบุคคล หรือที่สมาคมของเราเห็นว่าไม่เหมาะสม

3. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

สมาคมของเราระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ถูกต้อง และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการกระทำของบุคคลที่ใช้ข้อมูลที่ค้นหาได้จากเว็บไซต์นี้ อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงเว็บไซต์นี้
บางรูปภาพที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญาของสมาคม ทางสมาคมจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์
ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์เป็นข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบทิ้งในช่วงเวลาใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เว็บไซต์ของเราประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์เหล่านั้นจัดการดูแลโดยบุคคลที่สามนั้นเอง โดยทางเราไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ กรุณาใช้เว็บไซต์ดังกล่าวตามเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์นั้น ๆ เว็บไซต์ของเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

4. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ของเราตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความสอดคล้องกับกฏหมายเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางเว็บไซต์ของเราได้จัดการและรวบรวบข้อมูลดังต่อไปนี้ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดคางาวะอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมานั้น ทางสมาคมจะใช้ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม ทางสมาคมจะใช้มาตรการเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้มีการรั่วไหล แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือถูกเปิดเผย

บริการบางอย่างบนเว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชมจะส่งไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ คุกกี้ช่วยเว็บไซต์ในการจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชม เช่น จำนวนและหน้าที่เคยเข้าชม และเว็บไซต์นี้ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้ผ่านคุกกี้อีกทั้งผู้ใช้สามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ ถึงแม้จะปิดการใช้คุกกี้ก็ยังสามารถเข้าชมเว็บไซต์นี้ได้อย่างไม่มีปัญหา
เว็บไซต์นี้มีการใช้ Google Analytics เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ใช้ Google Analytics ใช้คุกกี้ชุดหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลและรายงานสถิติการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้ กรุณาตรวจสอบข้อตกลงการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่เว็บไซต์ของ Google Analytics ทางสมาคมจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ Google Analytics

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น การใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อเป็นการยอมรับการใช้คุกกี้ของเรา ดูนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม