ค้นข้อมูลของคะกะวะ - เว็บไซต์ท่องเที่ยวในจังหวัดคะกะวะ -

ค้นข้อมูลของคะกะวะ - เว็บไซต์ท่องเที่ยวในจังหวัดคะกะวะ -

ข้อมูลฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

ในกรณีที่เจ็บป่วยร้ายแรงหรือเกิดเพลิงไหม้ ต้องการเรียกรถพยาบาลหรือรถดับเพลิงให้กดเบอร์ 119
ในกรณีที่เกิดอาชญากรรมหรือทรัพย์สินตกหาย ให้กดเบอร์ 110

สถานีดับเพลิง 119
สถานีตำรวจ 110

โทรต่างประเทศ

กรณีที่จะโทรศัพท์จากต่างประเทศ ไม่ต้องกด 0 ตัวแรก

รหัสประเทศ 81
เบอร์ติดต่อนานาชาติ 001

ลิงค์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์