ค้นข้อมูลของคะกะวะ - เว็บไซต์ท่องเที่ยวในจังหวัดคะกะวะ -

旅行者のための防災マニュアル

รวมลิงก์

หากคุณอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับขนส่งสาธารณะ

หากคุณอยากทำความรู้จักกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ

หากคุณอยากทราบข้อมูลสภาพอากาศ

หากคุณอยากทราบข้อมูลโรงพยาบาล

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์

คู่มือป้องกันอุบัติภัยสำหรับนักท่องเที่ยว 2019

旅行者のための防災マニュアル英語版
ภาษาอังกฤษ
คู่มือป้องกันอุบัติภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
[ PDF / 2.25MB ]
旅行者のための防災マニュアル繁体語版
ภาษาจีนแบบดั้งเดิม
คู่มือป้องกันอุบัติภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
[ PDF / 2.55MB ]
旅行者のための防災マニュアル簡体語版
ภาษาจีนแบบประยุกต์
คู่มือป้องกันอุบัติภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
[ PDF / 2.5MB ]
旅行者のための防災マニュアル韓国語版
ภาษาเกาหล
คู่มือป้องกันอุบัติภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
[ PDF / 2.11MB ]
旅行者のための防災マニュアルタイ語版
ภาษาไทย
คู่มือป้องกันอุบัติภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
[ PDF / 2.29MB ]

คู่มือการรับมือภัยพิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประจำปี 2019

2019外国人観光客への災害対応マニュアル
ภาษาญี่ปุ น
คู่มือการรับมือภัยพิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประจำปี
[ PDF / 9.08MB ]