ค้นข้อมูลของคะกะวะ - เว็บไซต์ท่องเที่ยวในจังหวัดคะกะวะ -

旅行者のための防災マニュアル

รวมลิงก์

หากคุณอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับขนส่งสาธารณะ

หากคุณอยากทำความรู้จักกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ

หากคุณอยากทราบข้อมูลสภาพอากาศ

หากคุณอยากทราบข้อมูลโรงพยาบาล

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์

คู่มือป้องกันอุบัติภัยสำหรับนักท่องเที่ยว 2019

旅行者のための防災マニュアル英語版
ภาษาอังกฤษ
คู่มือป้องกันอุบัติภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
[ PDF / 2.25MB ]
旅行者のための防災マニュアル繁体語版
ภาษาจีนแบบดั้งเดิม
คู่มือป้องกันอุบัติภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
[ PDF / 2.55MB ]
旅行者のための防災マニュアル簡体語版
ภาษาจีนแบบประยุกต์
คู่มือป้องกันอุบัติภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
[ PDF / 2.5MB ]
旅行者のための防災マニュアル韓国語版
ภาษาเกาหล
คู่มือป้องกันอุบัติภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
[ PDF / 2.11MB ]
旅行者のための防災マニュアルタイ語版
ภาษาไทย
คู่มือป้องกันอุบัติภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
[ PDF / 2.29MB ]

คู่มือการรับมือภัยพิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประจำปี 2019

2019外国人観光客への災害対応マニュアル
ภาษาญี่ปุ น
คู่มือการรับมือภัยพิบัติสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประจำปี
[ PDF / 9.08MB ]

We use cookies on this site to enhance your user experience. If you continue to browse, you accept the use of cookies on our site. See our cookies policy for more information.